میناب نیوز, minab-news, میناب خبر،هرمزگان پرس،هرمزگان نیوز،هرمزگان خبر سایت میناب نیوز

برای ورود به سایت میناب نیوز لطفا بروی ادرس پایین کلیک کنید

 

www.minab-news.ir


برچسب‌ها: میناب نیوز, minab news, میناب خبر, سایت میناب نیوز, وب سایت میناب نیوز


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 16:12 موضوع | لینک ثابت


بازار ستاره جنوب بندرعباس


برچسب‌ها: بازار ستاره جنوب بندرعباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 16:8 موضوع | لینک ثابت


نمای زیبای بندرعباس


برچسب‌ها: نمای زیبای بندرعباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 16:7 موضوع | لینک ثابت


جنگل های حرا بندرعباس


برچسب‌ها: جنگل های حرا بندرعباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 16:0 موضوع | لینک ثابت


كشتي هاي باري پهلو گرفته در خلیج فارس

bandar (30).JPG
برچسب‌ها: كشتي هاي باري پهلو گرفته در خلیج فارس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:56 موضوع | لینک ثابت


آستانه مقدسه امامزاده سید مظفر بندر عباس


برچسب‌ها: آستانه مقدسه امامزاده سید مظفر بندر عباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:52 موضوع | لینک ثابت


حمام گله داری بندرعباس


برچسب‌ها: حمام گله داری بندرعباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:46 موضوع | لینک ثابت


قایق های مسافری دربنرعباس

bandar (28).JPG
برچسب‌ها: قایق های مسافری دربنرعباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:38 موضوع | لینک ثابت


معبد هندوها بندرعباس


برچسب‌ها: معبد هندوها بندرعباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:36 موضوع | لینک ثابت


شهربندرعباس


برچسب‌ها: شهربندرعباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:32 موضوع | لینک ثابت


خلیج فارس


برچسب‌ها: خلیج فارس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:28 موضوع | لینک ثابت


مسجد


برچسب‌ها: مسجد, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:21 موضوع | لینک ثابت


ساحل بندرعباس


برچسب‌ها: ساحل بندرعباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:19 موضوع | لینک ثابت


بازار زیتون بندرعباس

bandar (1).JPG
برچسب‌ها: بازار زیتون بندرعباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:12 موضوع | لینک ثابت


بندر عباس زیبا


برچسب‌ها: بندر عباس زیبا, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:10 موضوع | لینک ثابت


ماهی گیری در بندر عباس


برچسب‌ها: ماهی گیری در بندر عباس, شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:8 موضوع | لینک ثابت


مسجد جامع بندرعباس


برچسب‌ها: شهرستان بندرعباس, بندر عباس, استان هرمزگان, منطه ویژه تجاری بندرعباس


 

نوشته شده توسط حمیداسلامی در پنجشنبه سوم فروردین 1391 ساعت 15:5 موضوع | لینک ثابت